HP-BespokeTailoring-fix

Trong thuật ngữ thợ may, một y phục có số đo nghĩa là một thiết kế từ một tấm vải bạt để trống, khách hàng có thể thêm những thiết kế của riêng mình với người thợ cắt. Người thợ cắt sẽ làm việc với những người thợ vest và thợ quần, điều chỉnh mẫu với những giai đoạn khác nhau để rồi tạo ra một thành phẩm hoàn hảo.