PhoneLocations
(08) 38 321 329523 An Dương Vương – Ward 8 – District 5 – HCM
(08) 38 225 338232 Lê Thánh Tôn – District 1 – HCM
(08) 38 249 437106 Lý Tự Trọng, District 1 – HCM